Velkommen til min hjemmeside
Lige siden mine teenage år har jeg haft en passion for fotografering – i perioder mere eller mindre, men ofte i forbindelse med familie begivenheder og rejser. Jeg har på intet tidspunkt specialiseret mig I en bestemt form for fotografering, men har fotograferet lidt af hvert.

Fotografering er kun en hobby og jeg har stadig meget at lære, hvilket er en af de mange fascinerende ting ved det at tage billeder – du bliver aldrig udlært . Man får hele tiden øje på nye vinkler, farver og former i måden at tage et billede på.
I de senere år har jeg også inkluderet video i min hobby.

Hjemmesiden er delt op i 2 sektioner – en offentlig tilgængelig og en privat, som kræver adgangskode.
Hvis du mener at have berettiget adgang til den private sektion, kan du få oplyst adgangskoden ved henvendelse til undertegnede.
Bemærk venligst, at der er copyright på alle billeder. Kontakt mig hvis du ønsker at bruge et billede i en eller anden sammenhæng.

Welcome to my website
Ever since my teenage years I have had a passion for photography - though I haven’t always taken it seriously. I used to take pictures of family events and while traveling - it was very basic and simple.I never specialized in one particular kind of photography, but have been more like an all-rounder.

Photography is only a hobby and I still have a lot to learn - which is one of the many fascinating things about taking pictures - you will never finish learning. Constantly you are finding new angles, colors and shapes in a way of taking an image.
In the recent years I also included video in my hobby.

The website is divided into 2 sections - a public and a private, requiring a password.
If you think you have legitimate access to the private section, please contact me and ask for a password.
Please note that there is copyright on all images. Contact me if you want to use an image in some context.